Vergoedingen 18 jaar en ouder

Vergoedingen 18 jaar en ouder

 

Vergoeding psychologische hulp

 

De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed wordt. Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp dan ook gewijzigd.  Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ.

 

                        

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed

 

In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

 

  1. 1.     Verwijzing door de huisarts

Er is een verwijzing nodig van de huisarts. Deze moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing voldoen aan een aantal regels.

De verwijzer dient aan te geven wat de reden is van de verwijzing, dat verwezen wordt naar de Generalistische Basis GGZ en dat er een vermoeden is van het bestaan van een zgn. DSM-stoornis. De datum op de verwijsbrief moet vóór die van het eerste consult liggen. In het eerste gesprek wordt dit gecontroleerd.

(Bij sommige verzekeraars is het ook toegestaan dat een andere arts verwijst, bijv. een bedrijfsarts. Dit kunt u nakijken op de polis).

 

  1. 2.     Psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een zgn. psychische stoornis. Sinds 1 januari 2017 wordt hierbij de DSM-5 als uitgangspunt gehanteerd. In de intake wordt nagegaan of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Als dat zo is heeft u recht op vergoeding. Als dat niet zo is wordt terugverwezen naar de huisarts. Ook kunt u ervoor kiezen om zelf te betalen.

NB: Als er geen sprake is van een psychische stoornis of als uw probleem te ernstig blijkt voor de Generalistische Basis GGZ wordt alleen de beoordeling vergoed (een zgn. onvolledig behandeltraject).

 

  1. 3.     Uitgesloten stoornissen

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of –mishandeling, arbeidsgerelateerde stoornissen, relatieproblematiek, enkelvoudige fobieën  en een aantal seksuele stoornissen). Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

 

 

Hoe wordt psychologische hulp vergoed

 

De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.

 

Er zijn de volgende “pakketten” van psychologische hulp geformuleerd.

 

Prestatie Tarief in 2016 Tarief in 2017
Kort            (3-5 consulten) € 457,43 € 472,65
Middel       (6-8 consulten) € 779,40 € 805,34
Intensief     (9-12 consulten) € 1.222,15 € 1.262,82
Chronisch  (9-12 consulten € 1.127,95 € 1.165,48
Onverzekerd Product Consult (OVP) € 95,89 € 98,00
Onvolledig behandeltraject (1-2 consulten) € 186,71 € 192,92

 

 

Eigen risico

 

Psychologische zorg valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2017 vastgesteld op € 385 per jaar (vanaf 18 jaar). Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag. Het eigen risico betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als u een extra eigen risico heeft). Als u dus nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, moet u de hoogte van dit bedrag zelf betalen. De verplichte eigen bijdrage per consult is in 2014 komen te vervallen.

 

 

Contractering

 

Voor 2017 heeft de Praktijk voor Psychologie geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De zorg verleend door een zgn. niet-gecontracteerde zorgverlener wordt soms niet volledig vergoed. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en uw polis. Het is goed om dit na te vragen voordat de behandeling van start gaat!

Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg uw polis). Als u een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar wel de volledige kosten.

 

 

Betaling

 

Aan het begin van 2017  kan het zijn dat U nog zelf de factuur ontvangt voor de behandeling na afsluiting. Deze dient u zelf te betalen aan de praktijk. Vervolgens kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. In de loop van 2017 zal de facturering rechtstreeks via de zorgverzekeraar verlopen.

 

 

Algemeen

 

Afzonderlijke gesprekken / privéconsulten

 

De hulp bij psychische problemen kan ook worden aangeboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken. Deze worden niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering of door de gemeente. Ook voor afzonderlijke gesprekken geldt een maximumtarief, in 2017 is dit € 98 per consult van 45 minuten.

 

Hoe wordt bepaald welke hulp geboden wordt

 

Op basis van de aard en de ernst van de klachten wordt bepaald of u of uw kind voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt; welk behandelpakket past bij de klachten. Dit wordt in het eerste of tweede contact met u besproken. Als u of uw kind niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.

 

Afgezegde afspraken

 

Bij afzegging van de afspraak minder dan 24 uur van te voren of “no show” (niet verschijnen) is de praktijk genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen omdat het dan niet meer mogelijk is een afspraak met een andere cliënt in te plannen op de gereserveerde tijd. Dit tarief bedraagt € 49. Deze kosten wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente.