Psychologisch onderzoek

Na het eerste oriënterende gesprek (de intake) wordt meestal direct met een behandeling gestart. Soms wordt echter het advies gegeven te starten met nader onderzoek om een beter beeld te krijgen van het functioneren van de aangemelde cliënt. Op deze manier wordt meer informatie verkregen en kan onderzocht worden in hoeverre hij of zij zelf problemen ervaart en hoe hij of zij tegen die problemen aankijkt. Ook kan een dergelijk onderzoek inzicht geven in de mogelijke oorzaken van de problemen en in de factoren die de problemen in stand houden. Een onderzoek kan ook ingezet worden ten bate van indicatieprocedures.

Het onderzoek wordt niet altijd in één keer afgenomen, dan komt de cliënt meerdere keren naar de praktijk. Het is de ervaring dat veel personen, zowel kinderen als volwassenen, een dergelijk onderzoek prettig vinden. Het kan als positief ervaren worden dat er tijd en aandacht wordt besteed aan hun ervaringen en visie op de problemen.

In de praktijk kunnen verschillende vormen van psychologisch onderzoek uitgevoerd worden, bijvoorbeeld naar intelligentie, sociaal-emotioneel functioneren of naar specifieke problematiek (als depressie, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis e.d.). Door middel van dit onderzoek ontstaat vaak een bepaald profiel van vaardigheden of een verklaring van de aanmeldklachten.

Er is ook expertise op het gebied van onderzoek bij zowel kinderen als volwassenen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking.

Na het onderzoek volgt een eindgesprek met de uitslag en een schriftelijke verslaglegging. In het eindgesprek wordt een advies uitgebracht voor verdere behandeling of doorverwijzing.