Gezinsbegeleiding

Soms ontstaan problemen binnen het gezin door de manier waarop ouders en kinderen op elkaar reageren. Ook kunnen moeilijkheden ontstaan wanneer de gezinssituatie verandert, bijvoorbeeld door echtscheiding, ziekte of overlijden. Tijdens de gezinsgesprekken wordt samen met de therapeut onderzocht op welke wijze ieder gezinslid kan bijdragen tot vermindering van de problemen.