Ouderbegeleiding

Bij ouderbegeleiding krijgt u individueel hulp en advisering over de manier waarop u het beste om kunt gaan met de problemen van uw kind. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van dagelijkse voorvallen uit de praktijk.

Tijdens de ouderbegeleiding wordt zo concreet en praktisch mogelijk gewerkt. Als ouders bent u hierbij actief. Soms wordt u gevraagd thuis bepaald gedrag van uw kind te observeren en te registreren om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en de gevolgen van het probleem. Ouderbegeleiding is maatwerk. Het gaat om het samen zoeken naar oplossingen op een manier die past bij de gezinssituatie en ieders mogelijkheden.