EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR,  is een therapie die toegepast wordt wanneer men last blijft houden van de gevolgen van traumatische ervaringen zoals bijvoorbeeld een ongeluk, een brand of een geweldsmisdrijf. Bij zo’n eenmalige ingrijpende gebeurtenis zijn enkele sessies EMDR vaak al voldoende om tot verwerking te komen.

De methode kan ook ingezet worden wanneer er sprake is van langdurige nare ervaringen die sporen hebben nagelaten en in het heden nog steeds klachten geven. Voorbeelden hiervan zijn pesterijen, kindermishandeling of verwaarlozing, verlieservaringen, gebeurtenissen op het werk of ingrijpende medische ervaringen. Bij dergelijke trauma’s zijn vaak meerdere sessies nodig of wordt EMDR ingezet binnen een bredere behandeling.

Het verloop van de EMDR is als volgt. Eerst vraagt de therapeut wat er gebeurd is, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens en daarna wordt het verwerkingsproces op gang gebracht. De cliënt wordt gevraagd zich te concentreren op een beeld in combinatie met een afleidende taak. De therapeut beweegt zijn vingers voor het gezicht heen en weer en dat wordt gevolgd met oogbewegingen. Ook wordt wel gewerkt met piepjes, een lichtbalk of met het kort aanraken van de handen. Na even vraagt de therapeut naar wat er op komt. Dat kunnen beelden, gedachten of gevoelens zijn, maar ook lichamelijke sensaties. Dan komen weer de vingerbewegingen of tikjes. Dit herhaalt zich net zolang tot het niet meer erg is om aan die ervaring(en) te denken.

Tijdens de behandelperiode kan het zijn dat men meer bezig is met herinneringen aan de nare gebeurtenis. Dit komt omdat het verwerkingsproces in gang wordt gezet. Dat proces stopt niet als je de deur uit gaat na de therapie. Daardoor kan men tijdelijk wat onrustiger of angstiger worden. Gelukkig is dat drie dagen na een therapiesessie meestal weer voorbij. Soms heeft men echter ook nergens last van.

Er is al veel onderzoek gedaan naar de werking van EMDR. Wetenschappers denken dat herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen niet goed zijn opgeslagen in het geheugen. De combinatie van het denken aan de traumatische gebeurtenis en een afleidende taak heeft effect op het werkgeheugen waardoor er ruimte ontstaat om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven. In computertaal is het eigenlijk een kwestie van opnieuw “saven”.

zie verder www.emdr.nl of download de folder. (nog linken)