Kind en Jeugd

Informatie voor Kinderen

Soms heb je een probleem en kom je er zelf niet helemaal uit. Als je daarmee geholpen wilt worden, kun je naar een psycholoog gaan. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van:
• Emotionele problemen: je voelt je niet gelukkig, je hebt nergens zin in, je ouders gaan scheiden of je bent bang van bepaalde dingen of situaties.
• Gedragsproblemen: het lukt je bijvoorbeeld niet om je aan de regels en afspraken te houden, je hebt voortdurend ruzie met je ouders, vrienden of leerkrachten, je wordt door niemand begrepen en bent vaak boos.
• Sociale problemen: je hebt bijvoorbeeld geen of weinig vrienden, je wordt gepest, je voelt je niet op je gemak in een groep, je weet nooit hoe je moet reageren, je kunt niet voor je eigen mening opkomen.
• Leerproblemen: je kunt in de klas bijvoorbeeld niet zo goed mee komen, je hebt moeite met leren of lezen, je vindt het lastig om je te concentreren of je bent vaak bang dat je het niet kunt.
• Een speciaal probleem zoals ADHD of PDD-NOS en wilt daar meer over weten of werken aan de moeilijkheden die dit soms met zich meebrengt.

In de praktijk kun je geholpen worden. Samen met de therapeut en vaak ook samen met je ouders wordt in een eerste gesprek gezocht naar wat er precies met jou aan de hand is en hoe je geholpen kunt worden. Daarna start de behandeling en kom je een aantal keren naar de praktijk voor therapie, soms ook met je ouders. Sommige kinderen komen eerst voor een onderzoek, dat bestaat uit een of meer ochtenden waarin je naar de praktijk komt om opdrachten te maken en gesprekken te voeren. Dit is om je beter te leren kennen en te kunnen bepalen wat je sterke en minder sterke punten zijn.

Informatie voor Jongeren

Gevoelens van somberheid, angst en geïrriteerdheid kennen we allemaal. Ook kun je last hebben van je eigen gedrag of moeite hebben met je gebeurtenissen in je omgeving. Dat kan heel gewoon zijn. Je weet dan dat je iets moet veranderen, voor jezelf op moet komen, je beter leren inhouden of een stapje terug moet doen. Als het te vaak voorkomt in situaties waar ze eigenlijk niet passen of wanneer ze te lang duren of te intens zijn gezien de omstandigheden dan heb je last van emotionele of psychische problemen. Wat kun je doen als je deze problemen hebt?
Een goed gesprek met vrienden of familie kan vaak helpen om emotionele problemen op te lossen. Soms durf je dat niet of heb je dat al geprobeerd en heeft het niet geholpen. Je kunt ook hulp bij een psycholoog zoeken. Je krijgt dan gesprekken of een andere vorm van therapie aangeboden. De praktijk is gespecialiseerd in bepaalde soorten behandeling zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. In het hoofdmenu staat bij “behandelingen” wat dat inhoudt.

Informatie voor ouders

Er zijn periodes in het leven dat kinderen, om wat voor reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten. Het is soms niet eenvoudig om met daar met alle zorg die je als ouders biedt zelf verandering in te brengen. De stap naar een psycholoog lijkt groot, maar als die stap eenmaal gezet is kan er in korte tijd heel wat veranderen.

Klachten die ouders vaak weergeven zijn onder andere:
• Gedragsproblemen, zoals ongehoorzaamheid, druk gedrag, brutaliteit, agressief gedrag,
• Vage gezondheidsklachten en lusteloosheid,
• Angsten,
• Veel piekeren,
• Terugtrekken uit het sociale contact,
• Slaapproblemen,
• Opvoedingsproblemen of
• Gepest worden.

Jeugdigen in de middelbare schoolleeftijd of die gaan studeren bevinden zich in een overgangsfase. In deze fase zijn jongeren extra kwetsbaar. Er kan ook sprake zijn van een nare ervaring, een trauma, aankomende persoonlijkheidsproblematiek of een vastgestelde stoornis als ADHD of PDD-NOS. Hierdoor kan er sprake zijn van bepaalde klachten zoals:
• Eenzaamheid of onbereikbaarheid
• Terugtrekken uit het sociale contact
• Concentratieproblemen
• Vergeetachtigheid
• Uit evenwicht zijn
• Angsten
• Experimenteren met drugs, drank, gokken
• Spijbelen of weglopen
• Studievertraging of drop-out
• Stelen
• Agressie

Voor deze klachten is een passende behandeling mogelijk, waarbij het kind/jongere, de ouders en/of het gehele gezin worden betrokken. Voor informatie betreffende de verschillende behandelmethode zie “behandelingen”.
Ook is het mogelijk dat er voorafgaande aan een eventuele behandeling onderzoek wordt verricht, zodat er een beter beeld ontstaat van het algemeen functioneren van het kind. Er kan ook alleen een onderzoeksvraag zijn, zonder behandeling. Meer informatie over onderzoeksmogelijkheden ziet u bij het kopje ”psychologisch onderzoek”. Welk beleid er wordt gekozen wordt samen met u bepaald na het eerste gesprek, zodat u en uw kind zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.