Behandeling

Behandeling

In overleg worden afspraken gemaakt over het type behandeling en de duur ervan.
Zie verder op deze website voor de mogelijkheden en informatie over de verschillende behandelmethoden.