Intake

Intake

In het eerste gesprek worden de klachten en de achtergrond ervan op een rijtje gezet. Er wordt gezocht naar een voorlopige omschrijving van wat er aan de hand is en samen met jou of met u worden doelen voor de behandeling geformuleerd. Soms is het nodig dat er vragenlijsten ingevuld worden om tot een beter beeld van de klacht(en) te komen of is er uitgebreider (psychologisch) onderzoek nodig. Na de intake volgt een advies en begint de behandelperiode. Als uit deze eerste fase blijkt dat er andere of meer specifieke behandeling nodig is kan er in overleg verwezen worden naar een collega of via de huisarts naar de gespecialiseerde GGZ.