Vergoeding Jeugdzorg

 

Vergoeding psychologische hulp

Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de psychologische zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (zie www.hoeverandertmijnzorg.nl).

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waar uw kind staat ingeschreven mits de zorgverlener een contract heeft afgesloten met deze gemeente

De Praktijk voor Psychologie Heiloo heeft contracten afgesloten met de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum. Voor andere gemeenten in regio Alkmaar kan een deelcontract worden aangevraagd door de praktijk.

 

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding

Om voor vergoeding van de psychologische hulp aan jeugdigen beneden de 18 jaar in aanmerking te komen is er een verwijzing nodig van de huisarts, de medisch specialist of de jeugdarts.  De verwijzer dient aan te geven wat de reden is van de verwijzing, dat verwezen wordt naar de Generalistische Basis GGZ en dat er een vermoeden is van het bestaan van een zgn. DSM-5-stoornis. De datum op de verwijsbrief moet vóór die van het eerste consult liggen.

Ook kan de hulp starten wanneer er een beschikking afgegeven is van het Sociaal Wijkteam van de gemeente waarin het kind de hoofdverblijfplaats heeft.  Hiertoe kan men contact opnemen met de desbetreffende gemeente. Voor Heiloo kan dit via sociaalteam@heiloo.nl, voor Castricum via sociaal@castricum.nl, voor Alkmaar via jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl.

De vergoeding hangt af van de ernst van de problematiek welke correspondeert met respectievelijk maximaal 5, 8 of 12 consulten (kort, middel of intensief).

Na de intakefase wordt met ouders en kind besproken welk zorgtraject het meest passend lijkt. Binnen de trajecten wordt beperkt psychologisch onderzoek vergoed

 

Afgezegde afspraken

Bij afzegging van de afspraak minder dan 24 uur van te voren of “no show” (niet verschijnen) is de praktijk genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen omdat het dan niet meer mogelijk is een afspraak met een andere cliënt in te plannen op de gereserveerde tijd. Dit tarief bedraagt € 49. Deze kosten wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente.