Welkom op de website van de Praktijk voor Psychologie Heiloo
Mijn naam is Jolanda Keijzer en mijn praktijk is gevestigd in het Willibrodus Business Centrum. Ik ben gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut. Door mijn werkzaamheden binnen de geestelijke gezondheidszorg heb ik een ruime ervaring in het werken met zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen (en hun ouders) en ben ik goed bekend met verschillende soorten vragen en problemen.

In mijn praktijk bied ik voornamelijk kortdurende psychologische behandeling waar mogelijk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. Er wordt individuele therapie en begeleiding gegeven bij klachten als angst, somberheid, werk- of studieproblemen, stress, opvoedingsverlegenheid, lichamelijke problemen of moeite in relaties en sociale contacten. Indien nodig kunnen partners of andere gezinsleden bij een behandeling betrokken worden. Bijzondere aandachtsgebieden zijn trauma- en rouwverwerking, verbeteren van zelfbeeld en opvoedingsproblematiek en met betrekking tot jeugd het onderzoeken en behandelen van (ontwikkelings-)stoornissen en gedragsklachten. Ook is er expertise op het gebied van leerproblemen en verstandelijke beperkingen.

Het is voor mij heel belangrijk dat cliënten, groot en klein, zich gehoord voelen en dat er samen met hen zorgvuldig gekeken wordt naar het probleem of de zorgen die er bestaan. Daarbij staat voorop dat er duidelijkheid komt over het hoe en waarom maar vooral ook dat we samen zoeken naar een oplossing. Het doel is tenslotte dat de klachten in de toekomst verminderen! Bij het aanpakken van de klachten ga ik zoveel mogelijk uit van het hier en nu en van de eigen mogelijkheden van cliënten. Ook wordt geprobeerd de behandeling net zo kort of lang te laten duren als nodig is.

(Wachttijd op dit moment:  8-10 weken)

Registratie en lidmaatschap
• GZ-psycholoog (BIG register, lid nr. 69051446625)
• Lid NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen, lid nr. 3368)
• Lid NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, lid nr 213722)
• Lid VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, lid nr 203729) – a.l.
• Lid VEN (Vereniging EMDR Nederland, lid nr 1662) – a.l.
• Kvk nr. 37164550 / AGB-code 94-010176

Samenwerking
De praktijk is aangesloten bij De Koepel, groep van vrijgevestigde, met kinderen en
jeugdigen werkende gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen), psychotherapeuten en psychiaters die gevestigd zijn in Noord-Holland Noordwest.
Verder wordt actief samengewerkt met andere praktijken uit Heiloo en deelgenomen aan verschillende intervisiegroepen.